Cabaleiro Álvarez

Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B

Área de Física Aplicada
Departamento de Física Aplicada

Información de contacto

Facultade de Ciencias do Mar

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 619
dacabaleiro@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría Forestal

P03G370V01102 | Física: Física I

2º cuadrimestre

 

Investigación

Grupo de investigación

Física Aplicada 2