Cordero Rivera

Catedrático/a de universidade

Área de Ecoloxía
Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Forestal
13
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 926
adolfo.cordero@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría Forestal

P03G370V01402 | Ecoloxía forestal
P03G370V01801 | Xestión de espazos protexidos e biodiversidade

 

Investigación

Grupo de investigación

Ecoloxía Evolutiva