Escola de Enxeñaría Forestal

Exames

Curso académico 2019/2020

Exames do Grao en Enxeñaría ForestalMateriaFin de Carreira1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Expresión gráfica e cartografía 17/09/2019 - 09:00 h 14/01/2020 - 09:00 h 01/07/2020 - 09:00 h
Física I 26/09/2019 - 10:00 h 08/01/2020 - 10:00 h 23/06/2020 - 10:00 h
Matemáticas e informática 23/09/2019 - 10:00 h 20/01/2020 - 09:30 h 25/06/2020 - 16:30 h
Fundamentos de economía da empresa 24/09/2019 - 10:00 h 23/01/2020 - 10:00 h 29/06/2020 - 12:00 h
Bioloxía vexetal 16/09/2019 - 10:00 h 01/06/2020 - 10:00 h 06/07/2020 - 10:00 h
Física II 18/09/2019 - 10:00 h 18/05/2020 - 10:00 h 08/07/2020 - 10:00 h
Ampliación de matemáticas 27/09/2019 - 10:00 h 04/06/2020 - 16:00 h 03/07/2020 - 10:00 h
Química 25/09/2019 - 10:00 h 25/05/2020 - 10:00 h 10/07/2020 - 10:00 h

MateriaFin de Carreira1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Estatística 26/09/2019 - 16:00 h 17/01/2020 - 10:00 h 29/06/2020 - 10:00 h
Edafoloxía 18/09/2019 - 16:00 h 13/01/2020 - 10:00 h 24/06/2020 - 10:00 h
Botánica 16/09/2019 - 10:00 h 09/01/2020 - 10:00 h 01/07/2020 - 16:00 h
Electrotecnia e electrificación rural 17/09/2019 - 16:00 h 24/01/2020 - 10:00 h 22/06/2020 - 12:00 h
Zooloxía e entomoloxía forestal 27/09/2019 - 16:00 h 21/01/2020 - 10:00 h 26/06/2020 - 10:00 h
Silvicultura 19/09/2019 - 12:00 h 19/05/2020 - 10:00 h 06/07/2020 - 16:00 h
Ecoloxía forestal 23/09/2019 - 16:00 h 03/06/2020 - 10:00 h 03/07/2020 - 16:00 h
Topografía, teledetección e SIX 24/09/2019 - 12:00 h 29/05/2020 - 10:00 h 09/07/2020 - 10:00 h
Hidráulica 20/09/2019 - 16:00 h 22/05/2020 - 10:00 h 07/07/2020 - 10:00 h

MateriaFin de Carreira1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Construcións forestais 23/09/2019 - 09:00 h 13/01/2020 - 16:00 h 24/06/2020 - 16:00 h
Maquinaria forestal 25/09/2019 - 10:00 h 08/01/2020 - 16:00 h 26/06/2020 - 16:00 h
Proxectos 16/09/2019 - 16:00 h 20/01/2020 - 10:00 h 23/06/2020 - 12:00 h
Impacto ambiental 24/09/2019 - 11:00 h 23/01/2020 - 12:00 h 25/06/2020 - 10:00 h
Lexislación e certificación forestal 26/09/2019 - 10:00 h 16/01/2020 - 10:00 h 22/06/2020 - 10:00 h
Aproveitamentos forestais 18/09/2019 - 10:00 h 28/05/2020 - 10:00 h 10/07/2020 - 12:00 h
Dasometría 27/09/2019 - 10:00 h 22/05/2020 - 16:00 h 07/07/2020 - 12:00 h
Repoboacións 17/09/2019 - 10:00 h 01/06/2020 - 16:00 h 29/06/2020 - 16:00 h
Hidroloxía forestal 19/09/2019 - 11:00 h 04/06/2020 - 12:00 h 30/06/2020 - 10:00 h
Ordenación de montes 20/09/2019 - 16:00 h 26/05/2020 - 16:00 h 03/07/2020 - 16:00 h
Tecnoloxía da madeira 20/09/2019 - 10:00 h 03/06/2020 - 16:00 h 06/07/2020 - 12:00 h
Xiloenerxética 19/09/2019 - 10:00 h 18/05/2020 - 12:00 h 02/07/2020 - 10:00 h
Enxeñaría ambiental 17/09/2019 - 16:00 h 20/05/2020 - 10:00 h 08/07/2020 - 12:00 h

MateriaFin de Carreira1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Planificación física e ordenación territorial 23/09/2019 - 12:00 h 14/01/2020 - 12:00 h 23/06/2020 - 12:00 h
Xestión de caza e pesca 16/09/2019 - 16:00 h 20/01/2020 - 12:00 h 30/06/2020 - 12:00 h
Patoloxía e pragas forestais 18/09/2019 - 16:00 h 10/01/2020 - 10:00 h 25/06/2020 - 12:00 h
Silvopascicultura 20/09/2019 - 12:00 h 22/01/2020 - 10:00 h 02/07/2020 - 12:00 h
Tecnoloxía do secado e conservación de madeiras 24/09/2019 - 16:00 h 26/01/2020 - 16:00 h 26/06/2020 - 16:00 h
Industrias de primeira transformación da madeira 19/09/2019 - 10:00 h 20/01/2020 - 16:00 h 22/07/2020 - 16:00 h
Organización industrial e procesos na industria da madeira 23/09/2019 - 16:00 h 09/01/2020 - 16:00 h 28/06/2020 - 12:00 h
Innovación e desenvolvemento de produtos na industria forestal 24/09/2019 - 10:00 h 08/01/2020 - 16:00 h 30/06/2020 - 16:00 h
Xestión de espazos protexidos e biodiversidade 26/09/2019 - 16:00 h 21/05/2020 - 12:00 h 09/07/2020 - 16:00 h
Incendios forestais 25/09/2019 - 16:00 h 02/06/2020 - 16:00 h 07/07/2020 - 16:00 h
Industrias químicas da madeira, celulosa, pasta e papel 20/09/2019 - 16:00 h 27/05/2020 - 10:00 h 08/07/2020 - 12:00 h
Control de calidade e PRL na industria forestal 16/09/2019 - 16:00 h 20/05/2020 - 16:00 h 10/07/2020 - 16:00 h
Traballo Fin de Grao 02/10/2019
03/10/2019
17/06/2020
18/06/2020
22/07/2020
23/07/2020
24/07/2020

 

Listaxe completa de exames do Grao en Enxeñaría Forestal - Curso 2019-2020