Escola de Enxeñaría Forestal

Exames 2017-2018

Exames do Grao en Enxeñaría ForestalMateria Fin de Carreira 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria
Expresión gráfica e cartografía 20/09/2017 - 09:00 h 18/01/2018 - 09:00 h 29/06/2018 - 09:00 h
Física I 26/09/2017 - 10:00 h 12/01/2018 - 10:00 h 04/07/2018 - 10:00 h
Matemáticas e informática 18/09/2017 - 09:00 h 08/01/2018 - 09:00 h 06/07/2018 - 09:00 h
Fundamentos de economía da empresa 19/09/2017 - 10:00 h 18/12/2017 - 10:00 h 27/06/2018 - 10:00 h
Bioloxía vexetal 28/09/2017 - 10:00 h 22/05/2018 - 10:00 h 13/07/2018 - 10:00 h
Física II 29/09/2017 - 10:00 h 29/05/2018 - 10:00 h 25/06/2018 - 10:00 h
Ampliación de matemáticas 27/09/2017 - 10:00 h 25/05/2018 - 10:00 h 10/07/2018 - 10:00 h
Química 21/09/2017 - 10:00 h 01/06/2018 - 10:00 h 02/07/2018 - 10:00 h

Materia Fin de Carreira 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria
Estatística 25/09/2017 - 10:00 h 19/01/2018 - 10:00 h 03/07/2018 - 10:00 h
Edafoloxía 29/09/2017 - 16:00 h 15/01/2018 - 10:00 h 12/07/2018 - 10:00 h
Botánica 28/09/2017 - 10:00 h 17/01/2018 - 10:00 h 09/07/2018 - 10:00 h
Electrotecnia e electrificación rural 18/09/2017 - 16:00 h 11/01/2018 - 10:00 h 10/07/2018 - 16:00 h
Zooloxía e entomoloxía forestal 22/09/2017 - 10:00 h 09/01/2018 - 10:00 h 02/07/2018 - 16:00 h
Selvicultura 19/09/2017 - 16:00 h 28/05/2018 - 10:00 h 25/06/2018 - 16:00 h
Ecoloxía forestal 21/09/2017 - 16:00 h 23/05/2018 - 10:00 h 06/07/2018 - 10:00 h
Topografía, teledetección e SIX XX/09/2017 - xx:00 h 21/05/2018 - 10:00 h 28/06/2018 - 10:00 h
Hidráulica 20/09/2017 - 16:00 h 31/05/2018 - 10:00 h 26/06/2018 - 10:00 h

Materia Fin de Carreira 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria
Construcións forestais 21/09/2017 - 10:00 h 19/12/2017 - 10:00 h 27/06/2018 - 16:00 h
Maquinaria forestal 25/09/2017 - 16:00 h 16/01/2018 - 10:00 h 29/06/2018 - 16:00 h
Proxectos 18/09/2017 - 10:00 h 10/01/2018 - 10:00 h 12/07/2018 - 16:00 h
Impacto ambiental 22/09/2017 - 16:00 h 12/01/2018 - 12:00 h 28/06/2018 - 16:00 h
Lexislación e certificación forestal 26/09/2017 - 10:00 h 18/01/2018 - 10:00 h 02/07/2018 - 12:00 h
Aproveitamentos forestais 29/09/2017 - 10:00 h 23/05/2018 - 16:00 h 06/07/2018 - 16:00 h
Dasometría 27/09/2017 - 16:00 h 21/05/2018 - 16:00 h 04/07/2018 - 16:00 h
Repoboacións 28/09/2017 - 10:00 h 24/05/2018 - 10:00 h 09/07/2018 - 16:00 h
Hidroloxía forestal 19/09/2017 - 16:00 h 28/05/2018 - 16:00 h 13/07/2018 - 16:00 h
Ordenación de montes 20/09/2017 - 10:00 h 30/05/2018 - 10:00 h 26/06/2018 - 16:00 h
Tecnoloxía da madeira 20/09/2017 - 16:00 h 25/05/2018 - 16:00 h 03/07/2018 - 16:00 h
Xiloenerxética 19/09/2017 - 10:00 h 29/05/2018 - 16:00 h 25/06/2018 - 12:00 h
Xestión ambiental 28/09/2017 - 16:00 h 22/05/2018 - 16:00 h 05/07/2018 - 10:00 h

Materia Fin de Carreira 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria
Planificación física e ordenación territorial 20/09/2017 - 10:00 h 19/01/2018 - 16:00 h 09/07/2018 - 12:00 h
Xestión de caza e pesca 27/09/2017 - 16:00 h 08/01/2018 - 10:00 h 02/07/2018 - 10:00 h
Patoloxía e pragas forestais 25/09/2017 - 10:00 h 15/01/2018 - 16:00 h 12/07/2018 - 12:00 h
Silvopascicultura 29/09/2017 - 16:00 h 11/01/2018 - 16:00 h 04/07/2018 - 12:00 h
Tecnoloxía do secado e conservación de madeiras 26/09/2017 - 16:00 h 16/01/2018 - 16:00 h 10/07/2018 - 12:00 h
Industrias de primeira transformación da madeira XX/09/2017 - xx:00 h 09/01/2018 - 16:00 h 05/07/2018 - 12:00 h
Organización industrial e procesos na ind. da madeira 21/09/2017 - 16:00 h 12/01/2018 - 16:00 h 29/06/2018 - 12:00 h
Innovación e desenv. de produtos na ind. da madeira 22/09/2017 - 10:00 h 18/01/2018 - 16:00 h 03/07/2018 - 12:00 h
Xestión de espazos protexidos e biodiversidade 25/09/2017 - 16:00 h 22/05/2018 - 10:00 h 06/07/2018 - 12:00 h
Incendios forestais 22/09/2017 - 16:00 h 29/05/2018 - 10:00 h 27/06/2018 - 12:00 h
Celulosa, pasta e papel 18/09/2017 - 16:00 h 30/05/2018 - 16:00 h 26/06/2018 - 12:00 h
Control de calidade e PRL na industria forestal 27/09/2017 - 10:00 h 24/05/2018 - 16:00 h 13/07/2018 - 12:00 h
Traballo Fin de Grao 03/10/2017
04/10/2017
31/05/2018
01/06/2018
18/07/2018
19/07/2018
20/07/2018

 

Listaxe completa de exames do Grao en Enxeñaría Forestal - Curso 2017-2018