Escola de Enxeñaría Forestal

Exames

Curso académico 2018/2019

Exames do Grao en Enxeñaría ForestalMateriaFin de Carreira1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Expresión gráfica e cartografía 20/09/2018 - 09:00 h 08/01/2019 - 09:00 h 01/07/2019 - 09:00 h
Física I 26/09/2018 - 10:00 h 17/01/2019 - 10:00 h 03/07/2019 - 10:00 h
Matemáticas e informática 18/09/2018 - 16:00 h 11/01/2019 - 09:00 h 25/06/2019 - 09:00 h
Fundamentos de economía da empresa 19/09/2018 - 10:00 h 17/12/2018 - 10:00 h 27/06/2019 - 10:00 h
Bioloxía vexetal 28/09/2018 - 10:00 h 24/05/2019 - 10:00 h 05/07/2019 - 10:00 h
Física II 17/09/2018 - 10:00 h 31/05/2019 - 10:00 h 08/07/2019 - 10:00 h
Ampliación de matemáticas 27/09/2018 - 10:00 h 28/05/2019 - 10:00 h 12/07/2019 - 10:00 h
Química 25/09/2018 - 10:00 h 21/05/2019 - 10:00 h 10/07/2019 - 10:00 h

MateriaFin de Carreira1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Estatística 25/09/2018 - 10:00 h 09/01/2019 - 10:00 h 28/06/2019 - 10:00 h
Edafoloxía 18/09/2018 - 10:00 h 19/12/2018 - 10:00 h 24/06/2019 - 10:00 h
Botánica 28/09/2018 - 10:00 h * 18/01/2019 - 10:00 h * 01/07/2019 - 10:00 h *
Electrotecnia e electrificación rural 17/09/2018 - 16:00 h 16/01/2019 - 10:00 h 03/07/2019 - 12:00 h
Zooloxía e entomoloxía forestal 27/09/2018 - 16:00 h 14/01/2019 - 10:00 h 26/06/2019 - 10:00 h
Silvicultura 19/09/2018 - 16:00 h 30/05/2019 - 10:00 h 05/07/2019 - 16:00 h
Ecoloxía forestal 21/09/2018 - 16:00 h 27/05/2019 - 10:00 h 12/07/2019 - 16:00 h
Topografía, teledetección e SIX 24/09/2018 - 10:00 h 22/05/2019 - 10:00 h 09/07/2019 - 10:00 h
Hidráulica 20/09/2018 - 16:00 h 20/05/2019 - 16:00 h 08/07/2019 - 16:00 h

MateriaFin de Carreira1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Construcións forestais 21/09/2018 - 10:00 h 18/12/2018 - 10:00 h 25/06/2019 - 16:00 h
Maquinaria forestal 25/09/2018 - 16:00 h 18/01/2019 - 16:00 h 27/06/2019 - 16:00 h
Proxectos 17/09/2018 - 10:00 h 10/01/2019 - 10:00 h 24/06/2019 - 12:00 h
Impacto ambiental 24/09/2018 - 16:00 h 15/01/2019 - 16:00 h 26/06/2019 - 16:00 h
Lexislación e certificación forestal 26/09/2018 - 10:00 h 08/01/2019 - 10:00 h 28/06/2019 - 16:00 h
Aproveitamentos forestais 18/09/2018 - 16:00 h 24/05/2019 - 12:00 h 09/07/2019 - 12:00 h
Dasometría 27/09/2018 - 16:00 h 21/05/2019 - 16:00 h 05/07/2019 - 12:00 h
Repoboacións 28/09/2018 - 10:00 h 27/05/2019 - 16:00 h 10/07/2019 - 16:00 h
Hidroloxía forestal 19/09/2018 - 16:00 h 29/05/2019 - 10:00 h 01/07/2019 - 16:00 h
Ordenación de montes 20/09/2018 - 16:00 h 23/05/2019 - 16:00 h 03/07/2019 - 16:00 h
Tecnoloxía da madeira 20/09/2018 - 10:00 h 28/05/2019 - 16:00 h 04/07/2019 - 10:00 h
Xiloenerxética 19/09/2018 - 10:00 h 31/05/2019 - 12:00 h 02/07/2019 - 10:00 h
Enxeñaría ambiental 28/09/2018 - 16:00 h 20/05/2019 - 10:00 h 08/07/2019 - 12:00 h

MateriaFin de Carreira1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Planificación física e ordenación territorial 21/09/2018 - 10:00 h 09/01/2019 - 12:00 h 04/07/2019 - 12:00 h
Xestión de caza e pesca 27/09/2018 - 10:00 h 14/01/2019 - 16:00 h 27/06/2019 - 12:00 h
Patoloxía e pragas forestais 28/09/2018 - 10:00 h 17/01/2019 - 16:00 h 25/06/2019 - 12:00 h
Silvopascicultura 19/09/2018 - 10:00 h 15/01/2019 - 10:00 h 02/07/2019 - 12:00 h
Tecnoloxía do secado e conservación de madeiras 25/09/2018 - 16:00 h 15/01/2019 - 16:00 h 24/06/2019 - 16:00 h
Industrias de primeira transformación da madeira 27/09/2018 - 16:00 h 10/01/2019 - 16:00 h 04/07/2019 - 16:00 h
Organización industrial e procesos na industria da madeira 21/09/2018 - 16:00 h 16/01/2019 - 16:00 h 28/06/2019 - 12:00 h
Innovación e desenvolvemento de produtos na industria forestal 24/09/2018 - 10:00 h 08/01/2019 - 16:00 h 02/07/2019 - 16:00 h
Xestión de espazos protexidos e biodiversidade 26/09/2018 - 16:00 h 30/05/2019 - 12:00 h 09/07/2019 - 10:00 h
Incendios forestais 24/09/2018 - 16:00 h 22/05/2019 - 16:00 h 10/07/2019 - 16:00 h
Industrias químicas da madeira, celulosa, pasta e papel 20/09/2018 - 16:00 h 23/05/2019 - 10:00 h 12/07/2019 - 12:00 h
Control de calidade e PRL na industria forestal 17/09/2018 - 10:00 h 29/05/2019 - 16:00 h 09/07/2019 - 16:00 h
Traballo Fin de Grao 03/10/2018
04/10/2018
17/06/2019
18/06/2019
22/07/2019
23/07/2019
24/07/2019

 

Listaxe completa de exames do Grao en Enxeñaría Forestal - Curso 2018-2019