Queixas e suxerencias

Procedemento

• Se se trata dunha pregunta, queixa ou suxestión, encher o impreso correspondente e presentar o documento, xa sexa mediante correo electrónico a sdeuetf@uvigo.es, ou directamente na secretaria do centro.
• Se se trata dunha reclamación, encher e asinar o impreso correspondente, completando os datos de contacto e presentar o documento na secretaría do centro, onde se lle dará rexistro de entrada.