Procedementos

 
NOVEDADES - Comisión Garantía Calidade 19/4/16

Procedementos de Dirección Estratéxica: 

Procedementos de Xestión da Calidade e Mellora Continua:

Procedementos de Docencia:

Procedementos de Xestión Académica:

Procedementos de Apoio:

Procedemento de Xestión de Compras e Avaliación de Proveedores:

Procedementos de Xestión Documental:

Procedemento de Xestión da Infraestructura e Ambiente de Traballo: