Prevención de Riscos Laborais

O Servizo de Prevención de Riscos Laborais creouse co fin de velar pola seguridade e saúde de todas as persoas que traballan nas instalacións da Universidade de Vigo.
Entre as accións que leva a cabo poden mencionarse a planificación de diferentes actividades de prevención, labores de formación e información en materia de seguridade e saúde, a realización de inspeccións de seguridade ou a colaboración nos programas de axuda fumadores non ámbito laboral.

Servizo de Prevención de Riscos Laborais 
 
Prevencion de Riscos en Laboratorios

ACTUACIÓN DOS EQUIPOS EN SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
Punto de encontro EE Forestal
Punto de encontro- xeral do Campus

RECORRIDOS PLANTA SOTANO

RECORRIDOS PLANTA BAJA

RECORRIDOS PLANTA 1ª

RECORRIDOS PLANTA 2ª