Presentación da Escola

A Titulación de Enxeñeiro/a Técnico/a Forestal implantouse na Universidade de Vigo no curso 1990/91, estando ubicada nun edificio común que posteriormente convertiríase na Facultade de Ciencias da Educación na cidade de Pontevedra. No curso seguinte a Titulación trasladase ao recén creado Campus da Xunqueira, onde acabase de crear a Escola de Enxeñería Técnica Forestal, que durante uns anos comparte o seu edificio con outras titulacións como a de Diplomatura en Fisioterapia.
No curso 2000/01 concluen as obras que definen a actual configuración do Campus da Xunqueira, polo que o Centro quédase para uso exclusivo da súa titulación. Na Escola hai un único Departamento que ten sede nela, e é precisamente o de Enxeñería dos Recursos Naturais e Medio Ambiente.
 

Vídeo presentación del Grado en Ingeniería Forestal