Plans de estudos anteriores

Plan de 1992 (Extinguido)
O primeiro Plan de Estudos da escola data do 22 de abril de 1992 e no mesmo establecíanse as condicións a cumplir para alcanzar a Titulación de Enxeñeiro Técnico Forestal na súa Especialidade de Industrias Forestais.
Plan de 2000 (Vixente★, En Extinción)
O segundo Plan de Estudos da titulación, todavía parcialmente vixente, foi publicado no BOE de 1 de febreiro de 2000.
Ver información Plan 2000 Enxeñeiro Técnico Forestal (versión PDF)