Personal de Administración e Servizos

O Persoal de administración e servizos cobre as necesidades da titulación e do centro, involucrándose en tarefas adicionais que se realizan no centro de forma coordinada con outras institucións públicas. Esta persoal conta coa formación académica e experiencia profesional necesaria para o desenvolvemento das súas funcións.

 

O persoal do de administración e servizos do centro está formado por:

 

 

PERSOAL FUNCIONARIO

XEFE DE ADMINISTRACIÓN
CEBRO RODRÍGUEZ, Xan (liberado sind.)
(BLANCO GARCÍA, Raúl C.S.)
 
RESPONSABLE DE ASUNTOS ECONÓMICOS
CASTRO VAAMONDE, Ana 
 
SECRETARÍA DE DIRECCIÓN
MOUTEIRA LAFUENTE, José Pablo
 
POSTO BASE
BLANCO GARCÍA, Raúl C.S.
(FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Martín C.S.)
 
PERSOAL LABORAL
T.E. DELINEACIÓN E DESEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR
TORRES VAZQUEZ, Luis
 
T.E. CAPATAZ FORESTAL (T06)
VÁZQUEZ TORRES, Antonio
 
T.E. SERVIZOS XERAIS
GONZÁLEZ PIÑEIRO, José Manuel
 
A.T. SERVIZOS XERAIS
OLIVEIRA PIÑEIRO, Ana Teresa 
 
A.T. SERVIZOS XERAIS
OLIVEIRA PIÑEIRO, Sara
 

Ademais a Universidade de Vigo convoca bolsas entre os estudantes como apoio a diferentes actividades dos centros. Neste centro, existen complementariamente os seguintes bolseiros de apoio:

 

  • Bolseiro de informática: dedicado ao mantemento e actualización dos laboratorios.
  • Bolseiro de Calidade: dedicado á plataforma de evidencias do SGIC da Escola.

Teñen tamén o seu posto de traballo na escola o persoal que desempeña tarefas de limpeza, que atende á cafetaría-comedor. Todos estes servizos están a cargo de empresas contratadas pola Universidade.