Orientación al empleo

A área de emprego da Universidad de Vigo é unha oficina dotada de persoal técnico que traballa para proporcionar un servicio integral de información, asesoramento e formación no ámbito da orientación profesional para o emprego, así como para contactar permanentemente cos axentes sociais, económicos e institucionais para coñecer a situación do mercado laboral. Tamén pretende fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e ao exercicio profesional dos universitarios. Por último, intermedia no mercado mediante a xestión de prácticas e ofertas de emprego en empresas e institucións.
fai click na siguiente ligazón para entrar na Área de empleo da Universidade de Vigo: http://emprego.uvigo.es/