Manual do SGIC

 
O Manual de Calidade é o documento principal do sistema de garantía de calidade (SGIC). Nel, exponse a política e os obxectivos de calidade, así como o seu alcance, estrutura organizativa e de responsabilidade. Tamén describe os procesos de funcionamento e as súas interaccións, facendo referencia aos procedementos que os describen.