Investigación

Lineas de investigación desenroladas na Escola de Enxeñaría Forestal:
-Expresión Gráfica e cartografía
-Tecnoloxía e Industria da Madeira
-Biodiversidade
-Matemática
-Maquinaria Forestal
-Química
-Ecoloxía
-Tecnoloxías do Medio Ambiente
-Física Aplicada
-Economía da Empresa
-Estatística
-Bioloxía
-Xeofísica
-Edafoloxía
-Hidroloxía
-Electrotecnia
-Xiloenerxética e xestión ambiental
-Botánica
-Explotacións forestais
-Construcións Forestais
-Pasta de Celulosa e Papel
-Proxectos Xestión de Caza e Pesca