Fundamentos de economia da empresa

Información de la Asignatura

Carácter Cuatrimestre Créditos
OB 1 C 6
Departamento
Organización de empresas e márketing
Coordinador
Gonzalez Loureiro, Miguel
Correo-e
mloureiro@uvigo.es
Web
http://webs.uvigo.es/migonlou
Profesorado
  • Gonzalez Loureiro, Miguel
Descrición General
Co alumno comprenda, cun enfoque práctico e participativo, os componentes e funcionamento da empresa como unha realidade socioeconómica. Interrelacionala con outras materias e proporcionar os coñecementos, actitudes e habilidades necesarias para desenvolver con eficacia e eficiencia, a súa futura actividade profesional no mundo da empresa, e as organizacións en xeral, especialmente no contexto da cadea da madeira en Galicia.
Programa Asignatura