Delegación de Alumnos

A Delegación de Alumnos/as da Escola de Enxeñaría Forestal é o órgano de representación dos/as estudantes.
Entre as súas funcións máis importantes destacan:
- A defensa dos dereitos dos/as alumnos/as no ámbito individual e colectivo.
- Actuar como órgano de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
- Todas aquellas funcións inherentes o seu carácter de representación de alumnos/as, polo que deberá estar aberta as suxestións de aqueles.
Dirección: Soto da E. E. Forestal (Frente a cafetería)
Contacto:
Correo-e: daeuetf@uvigo.es
Tlf.: 986 80 19 13
Máis información: http://www.creif.org/