Bioloxía Vexetal

Información de la Asignatura

Carácter Cuatrimestre Créditos
FB 2C 6
Departamento
Enxeñería dos recursos naturais e medio ambiente
Coordinador
Souto Otero, Jose Carlos
Correo-e
csouto@uvigo.es
Web
http://webs.uvigo.es/csouto/
Profesorado
  • Lopez de Silanes Vazquez, Maria Eugenia
  • Paz Bermudez, Maria Graciela
  • Souto Otero, Jose Carlos
Descrición General
Coñecemento dos principios básicos da Bioloxía Vexetal: anatomía, fisioloxía e ecoloxía das plantas.
Programa Asignatura
Otras Descargas