Aprobado Regulamento Traballo Fin de Grao e Aberto o prazo para presentación de Propostas de TFG

A Comisión Permanente do 7.3.2013 aprobou o Regulamento para a Realización do Traballo Fin de Grao
A Comisión Académica do mesmo día acordou abrir o prazo ata o día 2 de Abril para a Presentación de Propostas de TFG contemplada no artigo 6 do devandito Regulamento correspondentes ós TFG a defender nas convocatorias do 2º periodo e Xullo.