Adaptación ao Grao en Enxeñaria Forestal na Universidade de Vigo (Curso Ponte 2015/16)

Convocatoria para que alumnos xa titulados en Enxeñaría Técnica Forestal ou titulacións afíns acaden as competencias propias que se lle atribuan ao Grao en Enxeñaría Forestal. Nese caso as materias que se deberán cursar dependerán da formación acadada polo Alumno perante os seus correspondentes estudos.
         ** PROCEDEMENTO ADAPTACION AO GRAO EN EXEÑERIA FORESTAL
• Prazas: 50

 PRAZOS DE SOLICITUDE (Primeiro Prazo)

PLAZOS DE SOLICITUD (Segundo Plazo)

  • Presentación de solicitudes do 3 ao 7 de Agosto
  • Publicación de listaxes provisionais de solicitudes admitidas a trámite: 14 de Agosto
  • Prazo de presentación de reclamacións: do 17 ao 19 de Agosto 
  • Publicación de listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite: 1 de Setembro
  • Publicación de listaxes provisionais de persoas admitidas: 4 de Setembro 
  • Prazo de presentación de reclamacións: do 7 ao 9 de setembro
  • Publicación de listaxes definitivas de persoas admitidas: 11 de Setembro

Más info: en
Memoria de Verificación del Grado en Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo
CONVOCATORIA DE MATRÍCULA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2014/2015
FORMULARIO SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN