Acto de Benvida aos novos alumnos de Grao en Enxeñaría Forestal.

Acto de Benvida aos novos alumnos de Grao en Enxeñaría Forestal. 
4 de setembro de 2017 - 11:30h - Aula 6
Benvida por parte do Director do centro
Información sobre a Escola e a titulación
- Breve presentación do plano de estudos
- Plano de Acción Titorial, Enquisas de satisfacción
- Programa de Movilidade
- Plan de autoprotección
- Delegación de alumnos
- Green Campus
- Centro de Linguas
- Biblioteca