9. Sistema de garantía da calidade

A información e documentación do SGC atópase dispoñible  nun apartado específico da web. Pode consultalo no siguente enlace:
Sistema de Garantía de Calidade
 
Se ben dada su importancia na mellora da titulación e do centro neste apartado recóllense os plans de mellora desenvolvidos.
 

Plan de mellora (como mínimo será público para estudiantes e persoal do centro)Consulte aquí