8. Resultados previstos

8.1. Táboa de tasa de rendemento dende a instauración do grao na Escola de Enxeñeria Forestal de Pontevedra: Táboa de taxas.jpg
 
8.2.Tasa de abandono:
 
Curso 2012/2013: 30,30%
Curso 2013/2014: 19,23%
Curso 2014/2015: 16,33%
 
Datos históricos: Consulte aquí
 
8.3.Tasa de eficiencia:
 
Curso 2012/2013: 0%
Curso 2013/2014: 47,10%
Curso 2014/2015: 61,12%
 
 
8.4.Tasa de graduación: Datos históricos: Consulte aquí
 
8.5.Tasa de inserción laboral:
 
8.6. Procedemento documentado para valorar o progreso e os resultados de aprendizaxe dos/as estudiantesConsulte aquí

8.7. Procedemento documentado de satisfación das usuarias e usuarios: Consulte aquí

8.8. Procedemento documentado para a avaliación do aprendizaxe: Consulte aquí

8.9. Procedemento documentado de seguimento e medición: Consulte aquí

8.10. Procedemento documentado para a definición, seguimento e mellora dos obxetivos do plan de estudosConsulte aquí

8.11. Procedemento documentado de información públicaConsulte aquí

8.12. Plan de mellora (como mínimo será público para estudiantes e persoal do centro)