7. Recursos materiais e servicios

7.1. Dispoñibilidade e Adecuación dos Recursos Materiais e Servizos
 
O edificio da Escola de Enxeñaría Forestal está dividido en dous alas: norte e sur. A docencia teórica impártese no ala sur da última planta, mentres que os laboratorios e aulas específicos para as prácticas distribúense na segunda planta do ala sur e en todas as plantas do ala norte. Esta última alberga no seu extremo os despachos dos profesores e do persoal de investigación.
 
A evolución da docencia ó longo dos anos, permitiu dotar ao centro da práctica totalidade da infraestructura necesaria para a impartición das asiganturas teóricas e prácticas do plan de estudos.
 
En canto á acesibilidade das instalacións, a Escola de Enxeñaría Forestal cumpre con todos os requisistos que marca a normativa vixente. Regularmente evalúase a acesibilidade dos mesmos para persoas discapacitadas e todos os anos se revisan e se subsanan as posibles incidencias ao respecto.
 
Existen 2 procedementos incluidos no SGIC que se encargan de garantir o mantemento das instalacións e recursos materiais. Estes son:

 • PA-07 - Procedemento para a Xestión dos Recursos Materiais:  Consulte aquí
 • PA-08 - Procedemento para a Xestión dos Servizos:  Consulte aquí

7.2. Aulas e Seminarios: Consulte aquí

7.3. Espazos do Personal Académico: Información dispoñible no apartado Profesores da páxina web da Escola. 

7.4. Laboratorios: Consulte aquí

7.5. Salas de Informática: Consulte aquí

7.6. Salas de Estudo: Existe unha sala de estudo no sótano, fronte á cafetería.

7.7. Outros Espacios para os/as Estudiantes:

 • Área de servicios á comunidade (rexistro, LERD e información de becas).
 • Servicio de información, orientación e busca de emprego (Fundación Universidade de Vigo).
 • Salón de actos.
 • Servizo de cafetería e restauración: o centro dispón de servizo de cafetería, ademais de máquinas de café, bebidas e alimentos para toda a comunidade. Ademais, existen fontes de auga corrente de libre disposición.
 • Taquillas.
 • Aseos (por planta).

7.8. Biblioteca: Consulte aquí

7.9. Servizos DispoñiblesConsulte aquí

 • Autoservizo de copistería.
 • Servizo de aparcadoiro restrinxido.
 • Equipos de prevención e extinción de incendios.

7.10. Espacios para os/as Representantes de Estudiantes: Delegación de alumnos/as situada no sótano da E. I. Forestal (Frente á cafetería)
Delegación de alumnos

7.11. Outros Recursos:

 • Conexión Inalámbrica: todos os membros da comunidade universitaria teñen acceso a este servizo mediante unha clave vinculada á súa conta de correo persoal proporcionada pola Universidade.
 • Recursos Docentes en Rede: como apoio á actividade docente, a Universidade de Vigo pon a disposición do profesorado e alumnado a plataforma informática "Faitic" con recursos en líña destinados á teleformación.
 • Préstamo de Material: ordenadores portátiles, proyectores dixitais, reproductores de video, etc poden ser empregados por profesorado e estudantes na súa actividade no centro.