6. Recursos humanos

 
6.1. Categoría académica do PDI: Consulte aquí

6.2. Vinculación do PDI coa Universidade: Consulte aquí

6.3. Experiencia docente do PDI: Consulte aquí

6.4. Experiencia investigadora do PDI: Consulte aquí

6.5. Líneas de investigación do PDIConsulte aquí

6.6. Categoría do PAS: Consulte aquí

6.7. Procedemento documentado da política do PDI e PAS: Consulte aquí

6.8. Procedemento documentado da xestión ol PDI e PAS (captación, selección, formación, avaliación)Consulte aquí

6.9. Plan de mellora (como mínimo será público para estudiantes e persoal do centro)Consulte aquí