4. Aceso e admisión de estudiantes

 
4.1. Demanda: O ratio de plazas demandadas/ofertadas é do 93,55%

4.2. Matrícula: Matrícula de novo egreso

Curso 10/11: 33 alumnos
Curso 11/12: 29 alumnos
Curso 12/13: 36 alumnos
Curso 13/14: 40 alumnos
Curso 14/15: 34 alumnos

4.3. Información previa á matriculación sobre acceso e admisión (criterios de acceso e admisión)Consulte aquí

4.4. Procedementos de acollida e orientación dos/as estudiantes de novo egreso: Consulte aquí

4.5. Condicións ou probas de acceso especiais, se existen: Consulte aquí

4.6. Información sobre o apoio e orientación aos estudiantes: As accións de apoio e orientación están recollidas no Plan de Ación Titorial, PAT. Consulte aquí

4.7. Información sobre a transferencia e recoñecemento de créditosConsulte aquí

4.8. Información sobre o curso ponte o de adaptación (diseño curricular, criterios e condicións de acceso), se existeConsulte aquí

4.9. Información sobre os complementos formativos necesarios, en función da formación previa acreditada polo estudiante, se fose o casoConsulte aquí

4.10. Procedemento documentado para a selección, admisión e matriculación de estudiantes:Consulte aquí

4.11. Procedemento documentado para a orientación a os/as estudiantes: O procedemento está documentado no PAT: Bloque 3 (Accións de orientación profesional). Consulte aquí; Procedemento

4.12. Plan de mellora (como mínimo será público para estudiantes e personal do centro)