3.Competencias/Obxetivos

 
3.1. Obxetivos do título: Consulte aquí

3.2. Competencias xerais que os/as estudantes deben adquirir durante seus estudos, e que sexan necesarias para otorgar o título: Consulte aquí

3.3. Competencias específicas que os/as estudantes deben adquirir durante seus estudos, e que sexan necesarias para otorgar o título: Consulte aquí

3.4. Procedemento documentado para o seguemento e mellora da titulación: Consulte aquí

3.5. Plan de mellora (como mínimo será público para estudantes e persoal do centro)