Escola de Enxeñaría Forestal

Procedementos

Procesos Estratéxicos


DIRECCIÓN ESTRATÉXICA (DE)

Código Procedemento Aprobación
DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico 27/04/2015
DE-02 P1 Seguimento e medición 27/04/2015
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección 27/04/2015

XESTIÓN DA CALIDADE E MELLORA CONTINUA (MC)

Código Procedemento Aprobación
MC-02 P1 Xestión das queixas, suxestións e parabéns 27/04/2015
MC-05 P1 Satisfacción das usuarias e usuarios 27/04/2015

Procesos Clave


XESTIÓN ACADÉMICA (AC)

Código Procedemento Aprobación
AC-0104 P1 Accesos e admisión 27/05/2016
AC-0201 P1 Matrícula 27/05/2016
AC-0401 P1 Expedición de títulos 27/05/2016

DOCENCIA (DO)

Código Procedemento Aprobación
DO-0101 P1 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais 27/05/2016
DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións 23/07/2013
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 23/07/2013
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza 19/12/2017
DO-0202 P1 Promoción das titulacións 23/07/2013
DO-0203 P1 Orientación ao estudantado 23/07/2013
DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas 23/07/2013
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 23/07/2013
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas 23/07/2013

Procesos Soporte


XESTIÓN DO PERSOAL (PE)

Código Procedemento Aprobación
PE-01 P1 Xestión do PAS 19/12/2017
PE-02 P1 Xestión do PDI 19/12/2017

XESTIÓN DOCUMENTAL (XD)

Código Procedemento Aprobación
XD-01 Control de documentos 23/07/2013
XD-02 Control dos rexistros 23/07/2013

XESTIÓN DA INFRAESTRUTURA (IA)

Código Procedemento Aprobación
IA-01 Xestión dos recursos materiais e dos servizos 28/11/2019