Informe de Revisión pola Dirección

2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016

 

Taxas Académicas

Grao en Enxeñaría Forestal

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(expresado en valores porcentuais)

Curso Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
2017/2018 64,00 18,18 83,00 21,01 93,00
2016/2017 64,00 32,35 82,00 28,21 82,00
2015/2016 67,00 39,13 74,00 18,75 84,00
2014/2015 73,15 16,33 61,12 15,15 87,69

 

Resultados das enquisas de satisfacción:

Consulta os datos no Portal de transparencia da Universidade de Vigo