Escola de Enxeñaría Forestal

Resultados Académicos

Informe de Revisión pola Dirección


Curso 2017-2018 | Curso 2016-2017 | Curso 2015-2016


Taxas Académicas


Curso académicoIndicadores ACSUG (%)
RendementoÉxitoGraduaciónAbandonoEficiencia
2017/2018 64,00 93,00 21,01 18,18 83,00
2016/2017 64,00 82,00 28,21 32,35 82,00
2015/2016 67,00 84,00 18,75 39,13 74,00
2014/2015 73,15 87,69 15,15 16,33 61,12

Resultados das enquisas de satisfacción


Curso académicoIndicadores do SGIC
I02-MCI03-MCI04-MCI06-MCI04-DOI05-DOI06-DOI07-DO
2017/2018 3,23  4,08   -  3,97  3,02 3,90 
2016/2017 3,13 4,40 3,41 4,89 4,13 3,52 4,08 3,36
2015/2016 3,34 - 3,19 - 3,59 3,25 - 2,44
2014/2015 3,03 3,90 - - 3,58 2,92 3,86 -

I02-MC: Grao de satisfacción do estudantado
I03-MC: Grao de satisfacción do profesorado
I04-MC: Grao de satisfacción das persoas tituladas
I06-MC: Grao de satisfacción dos empregadores

I04-DO: Grao de satisfacción do estudantado coa actividade docente do profesorado
I05-DO: Grao de satisfacción do estudantado coa planificación e desenvolvemento do ensino
I06-DO: Grao de satisfacción do profesorado coa planificación e desenvolvemento do ensino
I07-DO: Grao de satisfacción das persoas tituladas coa planificación e desenvolvemento do ensino