Escola de Enxeñaría Forestal

Comisión de Calidade

Decano

Juan Picos Martín

Coordinador de Calidade

Ángeles Cancela Carral


Coordinadores de Titulación

Jose Manuel Casas
Grao en Enxeñaría Forestal

Coordinador de Prácticas

-


Xefa de administración do centro

Mª Purificación Sánchez Aias


Responsable de asuntos económicos

Chon García Carro


Enlace de Igualdade

Ángeles Cancela Carral


Representantes do profesorado

Xana Álvarez Bermúdez
Henrique Lorenzo Cimadevila


Representante do alumnado

Luís Borja Fernández

 

Representante do PAS

José Manuel González


Representante dos egresados/as

Carlos Otero


Representante da sociedade

Roberto Cabeceira