Escola de Enxeñaría Forestal

Comisión de Calidade

Composición


Decano

Juan Picos Martín

Coordinador de Calidade

Ángeles Cancela Carral


Coordinadores de Titulación

-
Grao en Enxeñaría Forestal

Administrador do centro

José González Groba


Coordinador de Prácticas

-


Enlace de Igualdade

Ángeles Cancela Carral


Representantes do profesorado

Xana Álvarez Bermúdez
Henrique Lorenzo Cimadevila


Representante do alumnado

Luís Borja Fernández


Representante do PAS

José Manuel González


Representante dos egresados/as

Carlos Otero


Representante da sociedade

Roberto Cabeceira