Escola de Enxeñaría Forestal

Matrícula

Curso académico 2017-2018


Titulación Prazas Convocatoria Calendario Matrícula
Grao en Enxeñaría Forestal 50 RR 30/05/2017 Preinscrición (CIUG)
Calendario Académico
Automatrícula
Continuación de estudos
Doutoramento CREA 15 RR 13/06/2017 Preinscrición e matrícula Automatrícula

PREZOS

Decreto 65/2017, do 6 de xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducintes á obtención de títulos oficiais no ensino universitario para o curso 2017-2018.


MÁIS INFORMACIÓN

Matrícula 2017-2018 na Universidade de Vigo.