Escola de Enxeñaría Forestal

Delegación de Alumnos

A Delegación de Alumnos/as da Escola de Enxeñaría Forestal é o órgano de representación do estudantado.

Funcións


  • A defensa dos dereitos do estudantado no ámbito individual e colectivo.
  • Actuar como órgano de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  • Todas aquelas funcións inherentes ao seu carácter de representación do estudantado, polo que deberá estar aberta ás súas suxestións.

Contacto


Localización: Soto da E.E. Forestal (Fronte á cafetería)

Teléfono: 986 801 913 | Email: