Escola de Enxeñaría Forestal

Bolsas e axudas

Ministerio de Educación


Descrición Convocatoria Data límite Solicitude
Bolsas para estudos universitarios 16/08/2018 15/10/2018 enlace
Bolsas de colaboración en departamentos 12/08/2018 18/09/2018 enlace

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Xunta de Galicia


Descrición Convocatoria Data límite Solicitude
Axudas a alumnado con dificultades económicas 06/02/2018 31/07/2018 enlace
Axudas a estudos de 2º e posteriores cursos 17/01/2018 19/02/2018 enlace
Axudas para o comezo de estudos 05/10/2017 06/11/2017 enlace

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Universidade de Vigo


Descrición Convocatoria Data límite Solicitude
Premios á excelencia académica 2018/19 15/07/2018 17/10/2018 enlace
Bolsas Informáticas e ATIC 2018/19 02/08/2018 14/09/2018 enlace
Axudas a alumnado con dificultades económicas 17/04/2018 16/05/2018 enlace
Prazas e axudas de aloxamento 05/06/2018 06/07/2018 enlace

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada