Profesorado


Primer Curso del Grado en Enxeñaría Forestal

Coordinador: José Manuel Casas Mirás

 

Expresión Gráfica e Cartografía

 

Julia Armesto González

julia@uvigo.es

 

Física I

 

 Pio Manuel González Fernández 

pgzalez@uvigo.es

 

Física II


 Pio Manuel González Fernández

pgzalez@uvigo.es

 

Química

 

María Ángeles Cancela Carral

chiqui@uvigo.es

 

Matemáticas e Informatica

 

José Manuel Casas Mirás

jmcasas@uvigo.es

 

Ampliación Matematicas.

 

Fco. Ramón Botana Ferreiro

fbotana@uvigo.es

 

Fundamentos Economía da Empresa


 

Adela García-Pintos Escudero

adelagpe@uvigo.es


 

Pedro Figueroa Dorrego

figueroa@uvigo.es

 

Bioloxía Vexetal

 

José Carlos Souto Otero

csouto@uvigo.es


Segundo Curso del Grado en Enxeñaría Forestal

Coordinador: María del Carmen Iglesias

 

Estatística


 

María del Carmen Iglesias

mcigles@uvigo.es

 

Edafoloxía

 

Purificación Marcet Miramontes

marcet@uvigo.es

 

Botánica

 

Graciela Paz Bermúdez

graciela@uvigo.es


Eugenia López de Silanes Vázquez

esilanes@uvigo.es


 

Electrotecnia


 

Ángel Moldes Eiroa

angelmoldes@uvigo.es

 

Zooloxía.

 

José Carlos Souto Otero

csouto@uvigo.es


 

Eugenia López de Silanes Vázquez

esilanes@uvigo.es


 

Graciela Paz Bermúdez

graciela@uvigo.es

 

Selvicultura

 

Juán Picos Martín

jpicos@uvigo.es

 

Ecoloxía forestal

 

Adolfo Cordero Rivera

adolfo.cordero@uvigo.es


 

María Cristina Sobrino Gª

sobrinoc@uvigo.es


Iago Sanmartín Villar

sv.iago@uvigo.es

 

Topografía, teledetección.


 

Henrique Lorenzo Cimadevila

hlorenzo@uvigo.es

 

Hidráulica

 

Enrique Martínez Chamorro

enrique.martinez.chamorro@gmail.com


Tercer Curso del Grado en Enxeñaría Forestal

Coordinador: Luis Ortiz Torres


Construcións Forestais


Belén Riveiro Rodríguez

belenriveiro@uvigo.es


Borja Conde Carnero

borja_conde10@hotmail.com


Maquinaria Forestal


Rubén Diz Montero

rubendiz@uvigo.es


Proxectos


Enrique Valero Gutiérrez del Olmo

evalero@uvigo.es


Impacto Ambiental


Antonio de María Angulo

angulo@uvigo.es


Lexislación e Certificación Forestal


Antonio de María Angulo

angulo@uvigo.es


Aproveitamentos Forestais


Luis Ortiz Torres

lortiz@uvigo.es


Antonio de María Angulo

angulo@uvigo.es


Dasometría


Raquel Díaz Vázquez

raquel.diaz.vazquez@gmail.com


Repoboacións


Juan Picos Martín

jpicos@uvigo.es


Hidroloxía Forestal


Xana Álvarez Bermúdez

xaalvarez@uvigo.es


Ordenación de Montes


Juan Picos Martín

jpicos@uvigo.es


Luis Ortiz Torres

lortiz@uvigo.es


Tecnoloxía da Madeira


Javier Bartolome Mier

jbartolome@uvigo.es


Xana Álvarez Bermúdez

xaalvarez@uvigo.es


Xiloenerxética


Luís Ortiz Torres

lortiz@uvigo.es


Xestión Ambiental


Luís Ortiz Torres

lortiz@uvigo.es


Cuarto Curso del Grado en Enxeñaría Forestal

Coordinador: Enrique Valero Gutiérrez Del Olmo


Planificación física e ordenación territorial


Juán Picos Martín

jpicos@uvigo.es


Xestión de caza e pesca


Enrique Valero Gutiérrez del Olmo

evalero@uvigo.es


Xana Álvarez Bermúdez

xaalvarez@uvigo.es


Patoloxía e pragas forestais


María Eugenia López de Silanes Vázquez

esilanes@uvigo.es


Silvopascicultura


José Enrique Martínez Chamorro

enrique.martinez.chamorro@gmail.com


Tecnoloxía do secado e conservación de madeiras.


Óscar González Prieto

ogonzalez@uvigo.es


Industrias de 1ª Transformación madeira.


Javier Bartolome Mier

jbartolome@uvigo.es


Organización industrial e procesos na industria da madeira


Antonio de María Angulo

angulo@uvigo.es


Ángela María Cal Arca

angela.cal@uvigo.es

 


Innovación e desenvolvemento de produtos na industria da madeira.


Javier Bartolome Mier

jbartolome@uvigo.es


Ángela María Cal Arca

angela.cal@uvigo.es


Xestión de espazos protexidos e biodiversidade


Adolfo Cordero Rivera

adolfo.cordero@uvigo.es


Iago Sanmartín Villar

sv.iago@uvigo.es


Incendios forestais


José María Fernández Alonso

txema182@gmail.com

Luís Ortiz Torres

lortiz@uvigo.es


Celulosa, pasta e papel


Francisco Javier Romero Sánchez

jromero@uvigo.es


Control de Calidade e prevención de riscos laborais na industria forestal

 


Javier Bartolome Mier

jbartolome@uvigo.es

Prácticas Externas: Prácticas en Empresas

 


Juan Picos Martín

jpicos@uvigo.es

Traballo de Fin de Grao

 


Enrique Valero Gutiérrez Del Olmo

evalero@uvigo.es