Profesorado

 

 

 

 

 

 

 

1º CURSO

Expresión Gráfica e Cartografía

Julia Armesto González

Física I

Pio Manuel González Fernández

Física II

Pio Manuel González Fernández

Hidalgo

Química

María Ángeles Cancela Carral

Matemáticas e Informática

José Manuel Casas Mirás

Ampliación Matemáticas

Fco. Ramón Botana Ferreiro

Fundamentos Economía da Empresa

Adela García-Pintos Escudero

Bioloxía Vexetal

José Carlos Souto Otero

 

 

 

2º CURSO

Estatística

María del Carmen Iglesias

Edafoloxía

Purificación Marcet Miramontes

Botánica

Graciela Paz Bermúdez

Electrotecnia

Ángel Moldes Eiroa

Zooloxía

José Carlos Souto Otero

Graciela Paz Bermúdez

María Eugenia López de Silanes Vázquez

Selvicultura

Juán Picos Martín

Ecoloxía forestal

Adolfo Cordero Rivera

Anais Rivas Torres

Maria Cristina Sobrino García

Marina Villamaña Rodriguez

Topografía, teledetección

Henrique Lorenzo Cimadevila

Hidráulica

Enrique Martínez Chamorro

 

 

 

 

3º CURSO

Construcións Forestais

Belén Riveiro Rodríguez

contratado

Maquinaria Forestal

Rubén Diz Montero

Proyectos:

Enrique Valero Gutiérrez del Olmo

Xana Álvarez Bermúdez

Juán Picos Martín

Impacto Ambiental:

Jose Maria Fernández Alonso

Xana Álvarez Bermúdez

Lexislación e Certificación Forestal

Xana Álvarez Bermúdez

Aproveitamentos Forestais

Luis Ortiz Torres

Dasometría

Raquel Díaz Vázquez

Repoboacións

Raquel Díaz Vázquez

Óscar González Prieto

Juan Picos Martín

Hidroloxía Forestal

Xana Álvarez Bermúdez

Ordenación de Montes:

Jose Maria Fernández Alonso

Luis Ortiz Torres

Óscar González Prieto

Tecnoloxía da Madeira:

Javier Bartolome Mier

Xiloenerxética:

Luís Ortiz Torres

Xestión Ambiental

 Luís Ortiz Torres

Enrique Martínez Chamorro

Xana Álvarez Bermúdez

 

 

 

 

4º CURSO

Planificación física e ordenación territorial

Xana Álvarez Bermúdez

Xestión de caza e pesca

 Enrique Valero Gutiérrez del Olmo

 Xana Álvarez Bermúdez

Patoloxía e pragas forestais

María Eugenia López de Silanes Vázquez

Silvopascicultura

José Enrique Martínez Chamorro

Tecnoloxía do secado e conservación de madeiras

Óscar González Prieto

Industrias de 1ª Transformación madeira

Javier Bartolome Mier

Organización industrial e procesos na industria da madeira

Adela García-Pintos Escudero

Óscar González Prieto

Innovación e desenvolvemento de produtos na industria da madeira

Javier Bartolome Mier

Adela García-Pintos Escudero

Xestión de espazos protexidos e biodiversidade:

Adolfo Cordero Rivera

Anais Rivas Torres

Incendios forestais

José María Fernández Alonso

Celulosa, pasta e papel

David Lorenzo Fouz

Control de Calidade e prevención de riscos laborais na industria forestal

Javier Bartolome Mier

 

Prácticas Externas: Prácticas en Empresas

Juan Picos Martín

 

Traballo de Fin de Grao

Enrique Valero Gutiérrez Del Olmo