Listado provisional de seleccionados para formalizar á súa matrícula no Curso Ponte

Vista a Resolución Reitoral do 31 de maio de 2012, pola que se publica a convocatoria de matrícula da Universidade de Vigo para o curso académico 2012/2013 e onde se convocan prazas específicas para Enxeñeiro Técnico en Industrias Forestais para a obtención do Grao en Enxeñería Forestal no curso académico 2012/2013.
Rematado o prazo de presentación de solicitudes, e de acordo coa Resolución anterior, esta Dirección,
RESOLVE:
1. Facer público o listado provisional de seleccionados para formalizar á súa matrícula. (ANEXO I)
2. Facer público o listado provisional de lista de espera (ANEXO II)
Os interesados poderán interpor reclamación ante esta Dirección no prazo dende o día seguinte á publicación destes listados no taboleiro de anuncios da Escola de Enxeñería Forestal (21 ao 24 de xullo).
Pontevedra, 20 de xullo de 2012
O REITOR
Por delegación (R.R. de 3 de xuño de 2010)
O DIRECTOR
Enrique Valero Gutierrez del Olmo