D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsas de axuda ao estudo 2020/2021
Open call
02/03/2021 25/03/2021
Bolsas de excelencia para a mocidade do exterior co fin de cursar estudos de mestrado que se inicien nunha universidade galega
Open call
04/02/2021 30/04/2021
Bolsas para o estudantado con dificultades económicas
Open call
13/01/2021 02/08/2021
Bolsa Comedor 2020/2021
Open call
02/03/2021 25/03/2021
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021
Open call
01/07/2020 31/03/2021
Premios de poesía, relato curto e tradución 2021
Open call
26/02/2021 16/04/2021

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas predoutorais programa "Salvador de Madariaga" 2021
Closed call
23/02/2021 01/03/2021
Bolsa Xeral do MEFP 2020/2021
Closed call
09/08/2020 15/10/2020

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas COVID-19
Closed call
22/01/2021 19/02/2021
Bolsa para o inicio de estudos en Máster oficial, 2020/2021
Closed call
08/02/2021 26/02/2021
Bolsas de axuda ao estudo 2020/2021
Open call
02/03/2021 25/03/2021
Bolsas de residencia 2019/2020
Closed call
07/08/2019 06/09/2019
Bolsas para comezo de estudos de mestrado afectados polo RD 1000/2012
Closed call
04/02/2020 21/02/2020
Bolsas Santander Equality, 2019/2020
Closed call
01/09/2019 31/01/2020
Bolsas Santander Progreso Covid-19 2020/2021
Closed call
18/09/2020 15/11/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsa Comedor 2020/2021
Open call
02/03/2021 25/03/2021
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021
Open call
01/07/2020 31/03/2021
Bolsa de estudante colaborador para prestar apoio a estudantes con necesidades educativas especiais, 2019/2020
Closed call
17/07/2019 04/05/2020
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2019/2020
Closed call
04/10/2019 31/10/2019
Bolsas Oportunidade ao Talento
Closed call
06/07/2020 10/10/2020

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2020/2021
Closed call
02/07/2020 30/09/2020

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsa de formación en educación ambiental (Green campus) 2020/2021
Closed call
10/12/2020 11/01/2021
Bolsas de formación en centros 2020/2021
Closed call
03/11/2020 16/11/2020
Bolsas de formación en centros de investigación, curso 2020/2021
Closed call
28/07/2020 11/09/2020
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2020/2021
Closed call
03/11/2020 16/11/2020
Bolsas de formación en unidades e áreas 2020/2021
Closed call
03/11/2020 16/11/2020
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2019/2020
Closed call
11/10/2019 31/10/2019
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Closed call
06/10/2020 30/11/2020

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsa de formación na Escola Galega de Consumo
Closed call
14/01/2020 13/02/2020
Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Closed call
14/01/2020 13/02/2020
Bolsas DigiTalent para a realización de prácticas formativas en empresas do sector TIC
Closed call
01/06/2020 23/06/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2020
Closed call
16/11/2020 11/12/2020

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas para contratos predoutorais
Closed call
01/09/2020 09/10/2020

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
Closed call
28/01/2021 01/03/2021
Axudas de apoio á etapa predoutoral
Closed call
28/01/2021 01/03/2021
Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral
Closed call
22/01/2021 22/02/2021

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2020
Closed call
21/01/2021 04/02/2021
Axudas para contratos Juan de la Cierva-formación 2020
Closed call
17/12/2020 21/01/2021
Axudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 2020
Closed call
15/12/2020 19/01/2021
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2020
Closed call
13/10/2020 27/10/2020
Axudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2020
Closed call
10/12/2020 21/01/2021
Axudas para incentivar a incorporación estable de doutores (IED) 2019
Closed call
07/05/2019 21/05/2019

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas FPU á mobilidade para estadías breves e traslados temporais
Closed call
15/01/2021 15/02/2021
Convocatoria Beatriz Galindo de axudas para a atracción do talento investigador
Closed call
01/06/2020 11/06/2020
Estadías de mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para xóvenes doutores
Closed call
22/01/2019 12/02/2019
Estadías de profesores e investigadores sénior en centros estranxeiros, incluído o Programa "Salvador de Madariaga"
Closed call
22/01/2019 12/02/2019

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsas de mobilidade internacional "Ourense exterior", curso 2019/2020
Closed call
07/06/2019 28/06/2019
Bolsas de mobilidade para o estudantado de doutoramento 2019/2020
Closed call
28/05/2020 30/06/2020
Bolsas de mobilidade para o estudantado dos mestrados universitarios, 2019/2020
Closed call
07/05/2020 29/05/2020
Bolsas de viaxe
Closed call
26/05/2020 26/06/2020
Estadías en centros de investigación
Closed call
26/05/2020 26/06/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas á mobilidade predoutoral para a realización de estadías breves en centros de I+D
Closed call
11/09/2018 20/09/2018

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Certame Universitario Arquímedes
Closed call
02/08/2019 19/08/2019

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas para redactar e defender Teses de Doutoramento, TFG e TFM en galego
Closed call
17/07/2020 21/09/2020
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de grao
Closed call
04/08/2020 30/09/2020
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de mestrado
Closed call
25/07/2020 30/09/2020
Premios ao mellor TFG/TFM en Axenda 2030, cooperación ao desenvolvemento e RSU, 2019/2020
Closed call
24/07/2020 21/09/2020
Premios Consello Social UVigoHumana
Closed call
02/11/2020 16/11/2020
Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga 2020
Closed call
02/11/2020 11/01/2021
Premios de poesía, relato curto e tradución 2021
Open call
26/02/2021 16/04/2021
Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM
Closed call
24/07/2020 21/09/2020
Premios Extraordinarios de Doutoramento 2020
Closed call
02/11/2020 13/11/2020
Premios INCUVI-EMPRENDE
Closed call
16/10/2020 30/10/2020

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Premio Comunicar en Igualdade
Closed call
01/03/2019 16/09/2019
Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado universitario
Closed call
27/08/2020 28/09/2020
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade
Closed call
17/03/2020 15/10/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

 

Service of help to studies, grants and public fees

The Service of help to studies, grants and public fees has the mission to inform, manage, process and solve the grants and helps to studies destined to University of Vigo students, specifically of the general calls of the MESS and of the Vasque Government, and the ones of the University, as well as the education calls of the University of Vigo. In addition to this, it is in charge of the information and processing of the management procedures of public prizes regarding the students’ academic life.