D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsas Santander Estudios | Equality 2022/2023
Open call
03/05/2022 26/09/2022
Bolsas para o estudantado con dificultades económicas
Open call
11/01/2022 31/07/2022
Bolsas de mobilidade para o estudantado dos mestrados universitarios, 2021/2022
Open call
03/05/2022 30/05/2022

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas predoutorais programa "Salvador de Madariaga" 2022
Closed call
12/12/2021 31/01/2022
Bolsa Xeral do MEFP 2022/2023
Closed call
30/03/2022 12/05/2022

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas COVID-19
Closed call
22/01/2021 19/02/2021
Bolsa para o inicio de estudos en Máster oficial, 2021/2022
Closed call
21/12/2021 31/01/2022
Bolsas "Ourense rural" para o estudantado do campus de Ourense, curso 2021/2022
Closed call
05/10/2021 21/10/2021
Bolsas de axuda ao estudo 2021/2022
Closed call
24/12/2021 31/01/2022
Bolsas para a realización de actividades de carácter formativo para o alumnado de Grao e Máster da Universidade de Vigo, 2020/2021
Closed call
05/06/2021 02/07/2021
Bolsas para o estudantado beneficiario ou solicitante de protección internacional, 2021/2022
Closed call
26/07/2021 15/09/2021
Bolsas Santander Estudios | Equality 2022/2023
Open call
03/05/2022 26/09/2022
Bolsas Santander Estudos | Progreso 2021/2022
Closed call
17/09/2021 01/12/2021

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsa Comedor 2021/2022
Closed call
31/12/2021 31/01/2022
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021
Closed call
01/07/2020 31/03/2021
Bolsa de estudante colaborador para prestar apoio a estudantes con necesidades educativas especiais, 2021/2022
Closed call
01/09/2021 10/09/2021
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2021/2022
Closed call
24/11/2021 17/12/2021
Bolsas Oportunidade ao Talento
Closed call
06/07/2021 11/10/2021

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2021/2022
Closed call
04/06/2021 30/09/2021

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsa de formación en educación ambiental (Green campus) 2021/2022
Closed call
13/12/2021 11/01/2022
Bolsas de formación en centros de investigación 2021/2022
Closed call
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas de formación en centros universitarios 2021/2022
Closed call
16/12/2021 19/012022
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2021/2022
Closed call
16/12/2021 19/01/2022
Bolsas de formación en unidades e áreas 2021/2022
Closed call
16/12/2021 19/01/2022
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2020/2021
Closed call
13/02/2021 12/03/2021
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Closed call
29/12/2021 31/01/2022

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsa de formación na Escola Galega de Consumo
Closed call
14/01/2020 13/02/2020
Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Closed call
14/01/2020 13/02/2020
Bolsas de formación en materia de museos
Closed call
22/12/2021 21/01/2022
Bolsas DigiTalent para a realización de prácticas formativas en empresas do sector TIC
Closed call
01/06/2020 23/06/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2021
Closed call
22/11/2021 17/12/2021

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas para contratos predoutorais
Closed call
01/09/2021 15/10/2021

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
Closed call
01/02/2022 28/02/2022
Axudas de apoio á etapa predoutoral
Closed call
01/02/2022 28/02/2022
Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral
Closed call
22/01/2022 21/02/2022

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2021
Closed call
07/02/2022 17/02/2022
Axudas para contratos Juan de la Cierva-formación 2021
Closed call
30/12/2021 24/01/2022
Axudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 2020
Closed call
15/12/2020 19/01/2021
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2021
Closed call
28/10/2021 11/11/2021
Axudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2021
Closed call
30/12/2021 18/01/2022

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas FPU á mobilidade para estadías breves e traslados temporais
Closed call
14/01/2022 14/02/2022
Convocatoria Beatriz Galindo de axudas para a atracción do talento investigador
Closed call
01/06/2020 11/06/2020
Estadías de mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para xóvenes doutores
Closed call
12/07/2021 31/08/2021
Estadías de profesores e investigadores sénior en centros estranxeiros, incluído o Programa "Salvador de Madariaga"
Closed call
12/07/2021 31/08/2021

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsas de mobilidade para o estudantado de doutoramento 2020/2021
Closed call
16/07/2021 17/09/2021
Bolsas de mobilidade para o estudantado dos mestrados universitarios, 2021/2022
Open call
03/05/2022 30/05/2022
Bolsas de viaxe
Closed call
18/04/2022 13/05/2022
Estadías en centros de investigación
Closed call
18/04/2022 13/05/2022

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Certame Universitario Arquímedes
Closed call
21/10/2021 20/11/2021

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Premio Comunicar en Igualdade
Closed call
01/03/2019 16/09/2019
Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado universitario
Closed call
24/04/2021 24/05/2021
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade
Closed call
17/03/2020 15/10/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

 

Service of help to studies, grants and public fees

The Service of help to studies, grants and public fees has the mission to inform, manage, process and solve the grants and helps to studies destined to University of Vigo students, specifically of the general calls of the MESS and of the Vasque Government, and the ones of the University, as well as the education calls of the University of Vigo. In addition to this, it is in charge of the information and processing of the management procedures of public prizes regarding the students’ academic life.