Home

Matrícula en estudos de grao 2022/2023

 
 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

 

Benvidos á Escola de Enxeñaría Forestal

Benvidos á Escola de Enxeñaría Forestal da Universidade de Vigo.

 

 

EUR-ACE

The Bachelor’s Degree in Forestry Engineering of the University of Vigo has achieved the EUR-ACE® certification, which recognises the quality of this university degree, taught in the School of Forestry Engineering.

This certification, issued by the ENAEE (European Network for the Accreditation of Engineering Education), and managed in Spain by the ANECA (National Agency for Quality Assessment and Accreditation) and the IIE (panish Institute of Engineering) for engineering studies certified within the ACREDITA PLUS programme.